Axit sunfuric

Axit sunfuric

Axit sunfuric

Giới thiệu Sản phẩm
Hãng sản xuất
Nhà phân phối

Các sản phẩm của công ty Hóa chất cơ bản Miền Nam tham gia chứng nhận 3k:
- Xút - clo

- Axit sunfuric

- Axit photphoric

- Axit clohydric

- Các dẫn xuất từ gốc sunfat, photphat, clo

Bình luận

Bình luận