Kính cường lực Hải Long

Kính cường lực Hải Long

Kính cường lực Hải Long

Giới thiệu Sản phẩm
Hãng sản xuất
Nhà phân phối

Các sản phẩm của "Công ty TNHH SX và TM Hải Long" tham gia cam kết 3k:

1.Kính tôi nhiệt an toàn

2.Kính bán tôi an toàn

3.Kính dán an toàn nhiều lớp chịu nhiệt

  4.Kinh hộp gắn kín cách âm, cách nhiệt

Bình luận

Bình luận
ZMskyuza
01:41:47 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:41:48 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:41:49 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:03 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:28 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:29 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:30 - 01.06.2024

rQQMVJhz

ZMskyuza
01:42:30 - 01.06.2024

-1 OR 2+577-577-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:42:30 - 01.06.2024

-1 OR 2+338-338-1=0+0+0+1

ZMskyuza
01:42:30 - 01.06.2024

-1' OR 2+895-895-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:42:30 - 01.06.2024

-1' OR 2+140-140-1=0+0+0+1 or 'TJnwFB9p'='

ZMskyuza
01:42:31 - 01.06.2024

-1" OR 2+263-263-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:42:32 - 01.06.2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ZMskyuza
01:42:32 - 01.06.2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ZMskyuza
01:42:33 - 01.06.2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ZMskyuza
01:42:34 - 01.06.2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ZMskyuza
01:42:35 - 01.06.2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:36 - 01.06.2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:38 - 01.06.2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:38 - 01.06.2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:39 - 01.06.2024

rXIq3y24'; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:41 - 01.06.2024

2vsNWaRb'); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:41 - 01.06.2024

b7TAB21G')); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:42 - 01.06.2024

-5 OR 903=(SELECT 903 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:43 - 01.06.2024

-5) OR 841=(SELECT 841 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:44 - 01.06.2024

-1)) OR 261=(SELECT 261 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:45 - 01.06.2024

tz1APeVI' OR 238=(SELECT 238 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:46 - 01.06.2024

2PRHxVuw') OR 201=(SELECT 201 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:47 - 01.06.2024

kUiQ1ykD')) OR 917=(SELECT 917 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:48 - 01.06.2024

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ZMskyuza
01:42:49 - 01.06.2024

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ZMskyuza
01:42:49 - 01.06.2024

1'"

ZMskyuza
01:42:49 - 01.06.2024

1����%2527%2522

ZMskyuza
01:42:49 - 01.06.2024

@@zx6SH

ZMskyuza
01:42:51 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:52 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:53 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:53 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:53 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:53 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:53 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:53 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:54 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:54 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:55 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:55 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:57 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:58 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:59 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:59 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:01 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:05 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:06 - 01.06.2024

555

gc2Zl6tV
01:43:07 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+59-59-1=0+0+0+1 --
01:43:07 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+955-955-1=0+0+0+1
01:43:07 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+590-590-1=0+0+0+1 --
01:43:08 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+181-181-1=0+0+0+1 or 'xHFkfXxy'='
01:43:08 - 01.06.2024

555

-1" OR 2+492-492-1=0+0+0+1 --
01:43:08 - 01.06.2024

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
01:43:09 - 01.06.2024

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
01:43:09 - 01.06.2024

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
01:43:10 - 01.06.2024

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
01:43:11 - 01.06.2024

555

1 waitfor delay '0:0:15' --
01:43:12 - 01.06.2024

555

CfnXPz1o'; waitfor delay '0:0:15' --
01:43:13 - 01.06.2024

555

CuwUOuv5'); waitfor delay '0:0:15' --
01:43:15 - 01.06.2024

555

V8iSxBeH')); waitfor delay '0:0:15' --
01:43:16 - 01.06.2024

555

ISq8D8bJ' OR 740=(SELECT 740 FROM PG_SLEEP(15))--
01:43:16 - 01.06.2024

555

fjzfKmWb') OR 942=(SELECT 942 FROM PG_SLEEP(15))--
01:43:17 - 01.06.2024

555

Zt3mv2S8')) OR 516=(SELECT 516 FROM PG_SLEEP(15))--
01:43:18 - 01.06.2024

555

ZMskyuza'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
01:43:19 - 01.06.2024

555

1'"
01:43:19 - 01.06.2024

555

1����%2527%2522
01:43:19 - 01.06.2024

555

@@UNeT8
01:43:19 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:09 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:48 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:49 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:06 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:07 - 01.06.2024

TTjaZRCL

ZMskyuza
01:49:07 - 01.06.2024

-1 OR 2+777-777-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:49:07 - 01.06.2024

-1 OR 2+534-534-1=0+0+0+1

ZMskyuza
01:49:07 - 01.06.2024

-1' OR 2+757-757-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:49:07 - 01.06.2024

-1' OR 2+105-105-1=0+0+0+1 or '8nbTG224'='

ZMskyuza
01:49:07 - 01.06.2024

-1" OR 2+413-413-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:49:08 - 01.06.2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ZMskyuza
01:49:08 - 01.06.2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ZMskyuza
01:49:09 - 01.06.2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ZMskyuza
01:49:09 - 01.06.2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ZMskyuza
01:49:09 - 01.06.2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

DXeRz66g'; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:49:11 - 01.06.2024

nrWpiCrN'); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:49:11 - 01.06.2024

UDn1VxEI')); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:49:11 - 01.06.2024

-5 OR 580=(SELECT 580 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:11 - 01.06.2024

-5) OR 850=(SELECT 850 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:12 - 01.06.2024

-1)) OR 430=(SELECT 430 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:12 - 01.06.2024

M4vQawX0' OR 761=(SELECT 761 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:13 - 01.06.2024

MzFKc4Qo') OR 798=(SELECT 798 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:13 - 01.06.2024

hbe88p14')) OR 315=(SELECT 315 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:13 - 01.06.2024

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ZMskyuza
01:49:14 - 01.06.2024

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ZMskyuza
01:49:14 - 01.06.2024

1'"

ZMskyuza
01:49:14 - 01.06.2024

1����%2527%2522

ZMskyuza
01:49:14 - 01.06.2024

@@7GOSQ

ZMskyuza
01:49:14 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:15 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:15 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:16 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:16 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:16 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:16 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:16 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:17 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:17 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:17 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:17 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:18 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:18 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:18 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:18 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:18 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:19 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:19 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:19 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:20 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:20 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:20 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:20 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:20 - 01.06.2024

555

DpBbNbjq
01:49:20 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+814-814-1=0+0+0+1 --
01:49:20 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+779-779-1=0+0+0+1
01:49:20 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+38-38-1=0+0+0+1 --
01:49:20 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+853-853-1=0+0+0+1 or 'wHSSPByv'='
01:49:20 - 01.06.2024

555

-1" OR 2+636-636-1=0+0+0+1 --
01:49:21 - 01.06.2024

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
01:49:21 - 01.06.2024

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
01:49:21 - 01.06.2024

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
01:49:21 - 01.06.2024

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
01:49:21 - 01.06.2024

555

1 waitfor delay '0:0:15' --
01:49:21 - 01.06.2024

555

WykPD3XU'; waitfor delay '0:0:15' --
01:49:21 - 01.06.2024

555

Ci5ajqHp'); waitfor delay '0:0:15' --
01:49:21 - 01.06.2024

555

dIC99kw7')); waitfor delay '0:0:15' --
01:49:21 - 01.06.2024

555

s07qQDzQ' OR 363=(SELECT 363 FROM PG_SLEEP(15))--
01:49:21 - 01.06.2024

555

Lb6xEAuH') OR 597=(SELECT 597 FROM PG_SLEEP(15))--
01:49:21 - 01.06.2024

555

eAeKGPHv')) OR 518=(SELECT 518 FROM PG_SLEEP(15))--
01:49:21 - 01.06.2024

555

ZMskyuza'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
01:49:22 - 01.06.2024

555

1'"
01:49:22 - 01.06.2024

555

1����%2527%2522
01:49:22 - 01.06.2024

555

@@RYQZ9
01:49:22 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:52:22 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:52:22 - 01.06.2024

555