Áo sơ mi SADOGA

Áo sơ mi SADOGA

Áo sơ mi SADOGA

Giới thiệu Sản phẩm
Hãng sản xuất
Nhà phân phối

Các sản phẩm của "Công ty CP May Sài Đồng" tham gia cam kết 3k:

- Áo sơ mi

- Quần âu nam

- Áo veston nam

- Hàng gia công theo hợp đồng

Bình luận

Bình luận
johnansaz
11:41:09 - 19.04.2022

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

ZMskyuza
01:43:20 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:31 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:31 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:47 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:50 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:43:51 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:12 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:13 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:14 - 01.06.2024

JJ6DygTw

ZMskyuza
01:44:14 - 01.06.2024

-1 OR 2+789-789-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:44:14 - 01.06.2024

-1 OR 2+151-151-1=0+0+0+1

ZMskyuza
01:44:14 - 01.06.2024

-1' OR 2+392-392-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:44:14 - 01.06.2024

-1' OR 2+754-754-1=0+0+0+1 or 'OFsuoOTc'='

ZMskyuza
01:44:14 - 01.06.2024

-1" OR 2+897-897-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:44:15 - 01.06.2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ZMskyuza
01:44:15 - 01.06.2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ZMskyuza
01:44:16 - 01.06.2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ZMskyuza
01:44:19 - 01.06.2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ZMskyuza
01:44:20 - 01.06.2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:44:20 - 01.06.2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:44:21 - 01.06.2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:44:23 - 01.06.2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:44:24 - 01.06.2024

xFCNrx2b'; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:44:26 - 01.06.2024

t9ArPhUC'); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:44:28 - 01.06.2024

eGRKO5ej')); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:44:28 - 01.06.2024

-5 OR 939=(SELECT 939 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:44:29 - 01.06.2024

-5) OR 648=(SELECT 648 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:44:29 - 01.06.2024

-1)) OR 79=(SELECT 79 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:44:31 - 01.06.2024

cFJ3IjY5' OR 436=(SELECT 436 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:44:32 - 01.06.2024

XlpYFSyE') OR 652=(SELECT 652 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:44:32 - 01.06.2024

kWvwEsBQ')) OR 205=(SELECT 205 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:44:33 - 01.06.2024

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ZMskyuza
01:44:34 - 01.06.2024

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ZMskyuza
01:44:34 - 01.06.2024

1'"

ZMskyuza
01:44:34 - 01.06.2024

1����%2527%2522

ZMskyuza
01:44:34 - 01.06.2024

@@FKz9Q

ZMskyuza
01:44:34 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:35 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:36 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:36 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:36 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:36 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:36 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:37 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:38 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:39 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:40 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:41 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:42 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:44 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:44 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:45 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:46 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:46 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:48 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:49 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:49 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:49 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:49 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:51 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:51 - 01.06.2024

555

U9lX1Cay
01:44:52 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+689-689-1=0+0+0+1 --
01:44:52 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+307-307-1=0+0+0+1
01:44:52 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+854-854-1=0+0+0+1 --
01:44:53 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+902-902-1=0+0+0+1 or 'VPKERxVZ'='
01:44:53 - 01.06.2024

555

-1" OR 2+254-254-1=0+0+0+1 --
01:44:53 - 01.06.2024

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
01:44:54 - 01.06.2024

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
01:44:54 - 01.06.2024

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
01:44:55 - 01.06.2024

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
01:44:57 - 01.06.2024

555

1 waitfor delay '0:0:15' --
01:44:57 - 01.06.2024

555

1zbLC8qg'; waitfor delay '0:0:15' --
01:44:59 - 01.06.2024

555

1thJrl7q'); waitfor delay '0:0:15' --
01:45:00 - 01.06.2024

555

VV27cktb')); waitfor delay '0:0:15' --
01:45:01 - 01.06.2024

555

AsuhUSGs' OR 641=(SELECT 641 FROM PG_SLEEP(15))--
01:45:02 - 01.06.2024

555

MbrXGItR') OR 447=(SELECT 447 FROM PG_SLEEP(15))--
01:45:03 - 01.06.2024

555

LpcLGbwB')) OR 510=(SELECT 510 FROM PG_SLEEP(15))--
01:45:03 - 01.06.2024

555

ZMskyuza'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
01:45:04 - 01.06.2024

555

1'"
01:45:04 - 01.06.2024

555

1����%2527%2522
01:45:04 - 01.06.2024

555

@@HGFIs
01:45:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:22 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:23 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:45 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:46 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:48:46 - 01.06.2024

vIr3rHxe

ZMskyuza
01:48:47 - 01.06.2024

-1 OR 2+43-43-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:48:47 - 01.06.2024

-1 OR 2+85-85-1=0+0+0+1

ZMskyuza
01:48:47 - 01.06.2024

-1' OR 2+149-149-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:48:47 - 01.06.2024

-1' OR 2+949-949-1=0+0+0+1 or 'b5xlWUvx'='

ZMskyuza
01:48:47 - 01.06.2024

-1" OR 2+708-708-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:48:48 - 01.06.2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ZMskyuza
01:48:49 - 01.06.2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ZMskyuza
01:48:50 - 01.06.2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ZMskyuza
01:48:51 - 01.06.2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ZMskyuza
01:48:52 - 01.06.2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:53 - 01.06.2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:54 - 01.06.2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:54 - 01.06.2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:56 - 01.06.2024

QERzOlKN'; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:57 - 01.06.2024

yeRNEbyP'); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:48:58 - 01.06.2024

XdklQknP')); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:49:00 - 01.06.2024

-5 OR 411=(SELECT 411 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:01 - 01.06.2024

-5) OR 793=(SELECT 793 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:02 - 01.06.2024

-1)) OR 18=(SELECT 18 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:02 - 01.06.2024

VUCy9EIT' OR 232=(SELECT 232 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:02 - 01.06.2024

z4prW2jN') OR 660=(SELECT 660 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:03 - 01.06.2024

32VIEWKr')) OR 333=(SELECT 333 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:49:03 - 01.06.2024

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ZMskyuza
01:49:04 - 01.06.2024

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ZMskyuza
01:49:04 - 01.06.2024

1'"

ZMskyuza
01:49:04 - 01.06.2024

1����%2527%2522

ZMskyuza
01:49:04 - 01.06.2024

@@wExMq

ZMskyuza
01:49:05 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:05 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:05 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:06 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:06 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:06 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:06 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:06 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:08 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:08 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:09 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:09 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:09 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:11 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:49:11 - 01.06.2024

555

kK0yJrQR
01:49:11 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+301-301-1=0+0+0+1 --
01:49:11 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+674-674-1=0+0+0+1
01:49:11 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+320-320-1=0+0+0+1 --
01:49:11 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+837-837-1=0+0+0+1 or 'MS0zoI2c'='
01:49:11 - 01.06.2024

555

-1" OR 2+911-911-1=0+0+0+1 --
01:49:11 - 01.06.2024

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
01:49:12 - 01.06.2024

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
01:49:12 - 01.06.2024

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
01:49:13 - 01.06.2024

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
01:49:13 - 01.06.2024

555

1 waitfor delay '0:0:15' --
01:49:14 - 01.06.2024

555

mKcXaSGu'; waitfor delay '0:0:15' --
01:49:14 - 01.06.2024

555

TPIZzkBd'); waitfor delay '0:0:15' --
01:49:14 - 01.06.2024

555

3FbBICod')); waitfor delay '0:0:15' --
01:49:15 - 01.06.2024

555

9vA9GbOU' OR 746=(SELECT 746 FROM PG_SLEEP(15))--
01:49:15 - 01.06.2024

555

vQuQ3sMG') OR 478=(SELECT 478 FROM PG_SLEEP(15))--
01:49:15 - 01.06.2024

555

lIsVIybN')) OR 937=(SELECT 937 FROM PG_SLEEP(15))--
01:49:15 - 01.06.2024

555

ZMskyuza'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
01:49:16 - 01.06.2024

555

1'"
01:49:17 - 01.06.2024

555

1����%2527%2522
01:49:17 - 01.06.2024

555

@@6DVXI
01:49:17 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:52:22 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:52:22 - 01.06.2024

555