Dầu mỡ nhờn Petrolimex

Dầu mỡ nhờn Petrolimex

Dầu mỡ nhờn Petrolimex

Giới thiệu Sản phẩm
Hãng sản xuất
Nhà phân phối

Các sản phẩm của "Tổng Công Ty Hóa Dầu Petrolimex" tham gia cam kết 3k:

- Các loại dầu mỡ nhờn Petrolimex: Dầu động cơ, dầu thủy lực, dầu công nghiệp, dầu hộp số - truyền động, mỡ bôi trơn và các loại dầu đặc chủng khác

- Các loại dầu nhờn hàng hải Total Lubmarine

- Các loại DMN Castrol BP

- Các loại dầu hàng hải Total thành phẩm

Bình luận

Bình luận
ZMskyuza
01:44:50 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:16 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:17 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:17 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:38 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:39 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:40 - 01.06.2024

4ohNX5ry

ZMskyuza
01:45:40 - 01.06.2024

-1 OR 2+720-720-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:45:40 - 01.06.2024

-1 OR 2+638-638-1=0+0+0+1

ZMskyuza
01:45:41 - 01.06.2024

-1' OR 2+520-520-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:45:41 - 01.06.2024

-1' OR 2+527-527-1=0+0+0+1 or 'o5b1tPp3'='

ZMskyuza
01:45:41 - 01.06.2024

-1" OR 2+833-833-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:45:42 - 01.06.2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ZMskyuza
01:45:42 - 01.06.2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ZMskyuza
01:45:43 - 01.06.2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ZMskyuza
01:45:44 - 01.06.2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ZMskyuza
01:45:45 - 01.06.2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:45 - 01.06.2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:46 - 01.06.2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:46 - 01.06.2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:47 - 01.06.2024

peE3cL3a'; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:48 - 01.06.2024

JQxwDs0M'); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:49 - 01.06.2024

q0Lt0SNa')); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:50 - 01.06.2024

-5 OR 889=(SELECT 889 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:50 - 01.06.2024

-5) OR 627=(SELECT 627 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:51 - 01.06.2024

-1)) OR 550=(SELECT 550 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:52 - 01.06.2024

EFjMeuST' OR 956=(SELECT 956 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:52 - 01.06.2024

36LJ6oQ6') OR 507=(SELECT 507 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:53 - 01.06.2024

SooWFfaV')) OR 473=(SELECT 473 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:54 - 01.06.2024

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ZMskyuza
01:45:54 - 01.06.2024

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ZMskyuza
01:45:55 - 01.06.2024

1'"

ZMskyuza
01:45:55 - 01.06.2024

1����%2527%2522

ZMskyuza
01:45:55 - 01.06.2024

@@BBZf6

ZMskyuza
01:45:56 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:57 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:58 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:58 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:58 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:58 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:58 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:58 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:59 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:01 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:01 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:02 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:03 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:05 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:08 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:09 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:46:12 - 01.06.2024

555

UYf0XpsS
01:46:12 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+950-950-1=0+0+0+1 --
01:46:12 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+525-525-1=0+0+0+1
01:46:12 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+957-957-1=0+0+0+1 --
01:46:12 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+186-186-1=0+0+0+1 or '5M33qny1'='
01:46:12 - 01.06.2024

555

-1" OR 2+246-246-1=0+0+0+1 --
01:46:12 - 01.06.2024

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
01:46:14 - 01.06.2024

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
01:46:16 - 01.06.2024

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
01:46:17 - 01.06.2024

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
01:46:17 - 01.06.2024

555

1 waitfor delay '0:0:15' --
01:46:18 - 01.06.2024

555

RndWL7iG'; waitfor delay '0:0:15' --
01:46:19 - 01.06.2024

555

GNwYgvy1'); waitfor delay '0:0:15' --
01:46:20 - 01.06.2024

555

TI1TZO3T')); waitfor delay '0:0:15' --
01:46:21 - 01.06.2024

555

pxTSwEPj' OR 859=(SELECT 859 FROM PG_SLEEP(15))--
01:46:23 - 01.06.2024

555

CIiZHYHk') OR 215=(SELECT 215 FROM PG_SLEEP(15))--
01:46:24 - 01.06.2024

555

EBsRCK0c')) OR 254=(SELECT 254 FROM PG_SLEEP(15))--
01:46:25 - 01.06.2024

555

ZMskyuza'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
01:46:26 - 01.06.2024

555

1'"
01:46:27 - 01.06.2024

555

1����%2527%2522
01:46:27 - 01.06.2024

555

@@z5EhE
01:46:27 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:52:20 - 01.06.2024

555